2015

Page Title Here is a basic page layout with no sidebar ရက်စွဲ တရားတော် Download ရယူရန် ၃.၁.၂၀၁၆ စူဏမာလုကျသုတ် (မောလမြိုင်မြို့) ၄.၁.၂၀၁၆ လွတ်လပ်သောနေ့ (ဖဒို) ၆.၁.၂၀၁၆ ဘိုးဘိုးသက်ရှည် (အမရပူရ)...

2016 – U Thumingala

ဆရာတော်ဥုးသုမင်္ဂလ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တရားတော်များ စူဏမာလုကျသုတ် (မောလမြိုင်မြို့) လွတ်လပ်သောနေ့ (ဖဒို) ဘိုးဘိုးသက်ရှည် (အမရပူရ) ထာဝရအလှ (နမ်းမား) ပဒုမဝတီ (နန်းမား) ခြေင်္သ့ကိုတောင်ပြင်လို့ရတယ် (ဟိုပင်) အရိုင်းနဲ့အယဉ် (ဟိုပင်) သဘာဝအလှ သြကာသ – ၁ (မိုင်းနောင်) သဘာဝအလှ...